Zingen in de Regio*
Samen zingen van psalmen en geestelijke liederen is goed voor het onderling contact, inspirerend en bemoedigend.
Het is de verbinding met elkaar en een veelstemmig verbonden zijn met de Allerhoogste.
Verbinding en bemoediging door zang en muziek, doet goed.
We denken deze (zomerse) activiteit samen met  (kerken)  3 á 4 keer te organiseren.
Daarnaast willen we uitvoeringen van muziekkorpsen en koren vermelden in deze agenda